RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Vill du veta mera om RAFAELA®-systemet? Klicka HÄR

 

Julkaisuja:

VÄITÖS Auvo Rauhala: The Validity and Feasibility of Measurement Tools for Human Resources Management in Nursing - Case of the RAFAELA System (pdf)

VÄITÖS Nina Fagerholm Nurse Staffing in Acute Hospital Outpatient’s Health Care System – Indicators and Experts´ Modeling (linkki)

ARTIKKELI Rauhala A. & Fagerström L. (2004) Journal of Advanced Nursing 45(4), 351–359. Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method (pdf)

ARTIKKELI Jaana K. Junttila et al. (2016) International journal of nursing studies Vol. 60 p. 46-53. Hospital mortality and optimality of nursing workload: A study on the predictive validity of the RAFAELA Nursing Intensity and Staffing system (pdf)

POSTERI Jaana K. Junttila, Aija Koivu, Lisbeth Fagerstöm, Kaisa Haatainen Pirkko Nykänen. Can the incidence rate of adverse events be predicted by the optimality of nursing workload?

”Oikea määrä hoitajia oikeassa paikassa oikeaan aikaan”

RAFAELA® on hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka tuottaa tiedon potilaan yksilöllisen hoitotyön tarpeesta.

RAFAELA® tekee hoitotyön näkyväksi ja turvaa potilaiden saaman hoidon tason.

RAFAELA®-järjestelmä antaa tiedon toteutuneesta hoitotyöstä suhteessa käytettävässä olevaan hoitohenkilöstön määrään. Järjestelmän avulla voidaan kohdentaa hoitajien työpanos vastaamaan potilaiden hoidon tarvetta.

RAFAELA®-mittariperheeseen kuuluvat.

OPCq–mittari erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon somaattisille vuodeosastoille ja tehostettuun palveluasumiseen.

POLIHOIq–mittari somaattisille poliklinikoille, päiväsairaalaan ja itsenäisiin synnytyssaliyksiköihin.

PPCq–mittari psykiatrisille vuodeosastoille.

SÄDEHOIq–mittari sädehoitoyksiköille.

PERIHOIq–mittari leikkaus- ja/tai anestesiayksiköille tai päiväkirurgisiin yksiköihin.

Kehitysvammayksiköissä on käytössä Mittari kehitysvammatyön luokittelulle.

 

Sopiva työkuorma on potilaiden, hoitajien ja organisaation etu

Hoitoisuustietoja hyödyntäen pystytään määrittelemään yksiköille sopiva työkuormituksen taso, joka osaltaan tukee hoitajien työhyvinvointia ja työhön motivoitumista. Tiedon avulla voidaan analysoida toimintaprosesseja, työssä jaksamista, tuottavuutta ja kustannuksia.

RAFAELAn tuottamaa voidaan hyödyntää organisaatiossa yksikkötasolla päivittäisjohtamisessa aina laajaan strategiseen suunnitteluun. Hoitoisuusluokitustieto antaa perustan yhteisten toimintaprosessien rakentamiselle ja niiden noudattamiselle. Se myös tukee moniammatillista yhteistyötä auttamalla arvioimaan ja kehittämään organisaation tapaa toimia.

Vuosittain toteutettavaa valtakunnallista vertailuraporttia varten kerätään yksiköistä tiedot mm. henkilöstökuluista. Kerätty tieto yhdistetään hoitoisuustietoihin ja kootaan valtakunnalliseksi vertailuraportiksi. Vertailuraportissa kuvataan tiedot organisaatioittain ja erikoisaloittain.

 

Hoitajille työkalu itsensä johtamiseen

Järjestelmän käyttäminen tukee ammatillisuutta ja sen kehittymistä, luo pohjaa kollegiaalisuudelle ja oikeudenmukaiselle työnjaolle sekä tarjoaa hoitajalle itsensä johtamisen työvälineen.

Päivittäin luokitusta tehdessään hoitaja arvioi säännöllisesti omaa työtään, jolloin hänellä on mahdollisuus huomioida potilaan hoidon tarpeet ja myös vastata niihin laaja-alaisesti. Täten luokitusjärjestelmä turvaa tasalaatuisen hoidon.

 

FCG:n palveluissa yhdistyy monipuolinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon substanssiosaamiseen. Potilasluokittelujärjestelmät (pDRG ja NordDRG), avun tarpeen ja toimintakyvyn mittarit (RAVA™, FIMâ ja TUVA™) sekä hoitoisuusluokitusjärjestelmä (RAFAELA®) tukevat toiminnan ja palvelujärjestelmän kehittämistä ja muutosta toimialasta riippumatta. Tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet ja välineet tiedon tallentamiseen, hyödyntämiseen ja raportointiin. Lisäksi palveluihimme sisältyvät monipuolisesti järjestelmiemme koulutuspalvelut sekä yleensä tiedon analyysi- ja tiedolla johtamisen muutosvalmennuspalvelut. Keskeisenä tavoitteena on luotettavalla tiedolla johtaminen, jolloin päätökset voidaan tehdä tietoon perustuen.

FCG Konsultointi hallinnoi ja kehittää RAFAELA®-järjestelmä. Järjestelmän omistaa Kuntaliitto.

 

RAFAELA-puu - kuvaus hoitoisuusluokitusjärjestelmästä

 

 

Lisätietoja: www.fcg.fi > Konsultointi > Palvelut > Hyvinvointi- ja ICT-palvelut > Luokitustuotteet 

Asiantuntija Pia Fredriksson

Erityisasiantuntija Satu Pulkkinen

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)fcg.fi